Testarea comportamentului simulat

Laboratorul nostru este dotat cu tot echipamentul necesar detecției comportamentului disimulat.

Firmă certificată

În prezent, sistemul de examinare poligraf, reprezintă unicul instrument capabil să exploreze informațiile stocate în memoria umană, informații deosebit de stabile în timp și inaccesibile altor metode de investigare obișnuite.

Servicii de calitate

Conform Asociației Americane Poligraf cu privire la exactitatea testărilor din ultimele decenii gradul de acuratețe a expertizei în scopul stabilirii adevărului este de 96-98%.

Oferim servicii care:

  • sunt perfect legale în raport cu legislația din România și din lume
  • nu lezează în nici un fel sanătatea fizică și psihică
  • nu aduc atingere onoarei și libertății (rapoarte confidențiale)
  • apără persoanele nevinovate ajutându-le să-și dovedească nevinovăția
  • protejează și restabilesc drepturile victimelor
  • respectă prevederile Declarației Universale a Drepturilor Omului
  • toate procedurile se realizează cu acordul persoanei examinate, aceasta putând oricând să întrerupă testarea

Aria de APLICABILITATE

- testarea în vederea stabilirii nevinovăției/vinovăției în raport cu anumite acte și fapte

- testări in vederea aflarii adevarului intr-o situatie oarecare.

- testări cu privire la implicarea/neimplicarea unei persoane în producerea unor prejudicii

- verificarea sincerității unor persoane implicate într-o anchetă de orice fel

- testarea salariaților dintr-o companie atât la angajare cât și pe parcursul serviciului pentru diverse situații

- testarea pentru dovedirea loialității față de terți, scurgerilor de informații, fraudă, prevenție, corupție, participare, agresiune, hărțuire etc.

- testarea corectitudinii în vederea încheierii unei tranzacții sau a unui contract important

- testarea loialității și corectitudinii în vederea avansării în carieră

- testarea corectitudinii și loialității față de soț/soție atât înaintea casătoriei (corectitudine) cât și pe timpul acesteia (loialitate)

- testarea corectitudinii și loialității persoanelor care au în îngrijire copii sau batrâni

- testarea în vederea stabilirii adevărului despre consumul unor substanțe interzise, alcool, jocuri de noroc și/sau alte vicii

- testarea altor situații familiale

- testarea beneficiarilor de asigurări dacă există suspiciuni de implicare în producerea daunelor

- testarea beneficiarilor de asigurări mari de sanătate cu privire la corectitudinea datelor din documente

- testarea punctuală și periodică a salariaților din asigurări

- alte situații de testare cu privire la posibile fraude în asigurări

- testarea clienților pentru firmele de avocatură în vederea stabilirii gradului de corectitudine a acestora (clienților) cu privire la informațiile furnizate

- testarea în vederea soluționării oricăror alte cauze contradictorii sau acuzații nedrepte

- testarea corectitudinii și loialității în vederea obținerii unor beneficii, avize, posturi de conducere, inclusiv pentru candidații la funcții de primari sau demnitari

- testarea în privința implicării în diverse acte/fapte de corupție sau grupuri/grupări cu interese ilegale

- testarea salariaților din sectorul administrativ cu privire la corectitudinea încheierii și respectării contractelor publice

Pentru detalii întrebați-ne